Projekt

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy Celem operacji  jest budowa kompleksu sześciu domków letniskowych, wiaty do grillowania wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wrzosowo, gm. Kamień Pomorski. Projekt jest realizowany pt.: „Różnicowanie dochodu poprzez rozwój działalności uzupełniającej – turystyki wędkarskiej”. Budowa …

Projekt Read More »