Projekt

  • cele operacji, 

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

  • planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty, 

Celem operacji  jest budowa kompleksu sześciu domków letniskowych, wiaty do grillowania wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wrzosowo, gm. Kamień Pomorski. Projekt jest realizowany pt.: „Różnicowanie dochodu poprzez rozwój działalności uzupełniającej – turystyki wędkarskiej”.

Budowa domków realizowana jest na nieruchomości położonej koło Dziwnówka w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo gm. Kamień Pomorski. Miejscowość Wrzosowo jest miejscowością turystyczną, dynamicznie się rozwijającą. Lokalizacja działek, na których ma być zrealizowana inwestycja jest bardzo atrakcyjna. Działki położone są w pierwszej linii przy wodzie od strony Zalewu Kamieńskiego. Wjazd na posesję odbywa się bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 107. W bliskim sąsiedztwie jest chodnik wraz z ścieżką rowerową prowadzącą bezpośrednio na plażę nad Morzem Bałtyckim, odległość to około 800m.

Projekt zakłada budowę sześciu budynków rekreacji indywidualnej. Budynki zaprojektowane są zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w zakresie budownictwa oraz wyposażony w wiele udogodnień dla mieszkańców. Jest skonstruowany z samonośnych prefabrykowanych paneli z wewnętrznym szkieletem drewnianym z uszlachetnionego drewna klejonego. Wszystkie materiały użyte do produkcji domków są atestowane i dobrane pod względem braku szkodliwego wpływu na środowisko, zdrowie i samopoczucie mieszkańców. 

Ponadto realizacja inwestycji będzie obejmowała:

• wyposażenie domków w sprzęt AGD, meble, instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, itd.,

• zagospodarowanie terenu; wykonanie  ogrodzenia, wykonania z kostki typu polbruk ciągów, pieszych oraz parkingu, nasadzenia roślinne,

• budowa altany grillowej. 

  • wartość operacji,

750 257,00 zł netto

  •  wkład Funduszy Europejskich oraz informację  o wsparciu finansowym ze strony Unii Europejskiej.

234 185,62 zł netto

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *